Johtajuus – Esihenkilön itsetuntemus ja itsensä johtaminen (Lähijohtaminen)

Voimavarat kuntoon esihenkilöille ja tasonnosto henkilöstön jaksamiseen esihenkilöiden kautta.

 • Esihenkilöt kuormittuneita
 • Organisaatiossa mittarit kertoo kuormituksesta
 • Organisaation kuormittuneisudesta tullut pullonkaula onnistumiselle

Valmennuksen sisältö

 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Itsetuntemus ja persoonallisuus
 • Itsetuntemus ja oman hyvinvoinnin johtaminen
 • Tunteet ja tunnetaidot työelämässä
 • Johda uupumatta ja uuvuttamatta

Työkalut:

 • Älykäs johtaminen -itsearvio
 • 360° johtajuusarvio
 • WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi
 • Ryhmävalmennukset 5 kpl
 • Henkilökohtainen coaching 3-5 krt

Toteutus

Valmennus aloitetaan yleensä johtamisen ja organisaatiokulttuurin auditoinnilla. Tavoitetila on useimmiten määritelty johtoryhmän kanssa.
Valmentaja tutustuu organisaation tilanteeseen ja valmennettavien arkeen. Muutama puhelu tiimiläisille voi olla tapa virittäytyä reaalimaailmaan.

Lopputulos

Esihenkilö panostaa omaan jaksamiseensa ja tunnistaa, miten itse toimii kuormittuneena. Esihenkilö ymmärtää, että huonosti voivat ihmiset eivät pysty toimimaan yksilönä eikä tiiminä parhaalla tasolla.
Esihenkilö oppii tuntemaan itseään paremmin, ja on halukas työstämään omaa itsetuntemustaan jatkossakin.

Hyöty organisaatiolle

 • Hyvinvoivat ja itsensä tuntevat esihenkilöt
 • Kyky hahmottaa organisaation toimintaa positiivisilla laseilla
 • Voimavarat ja työkallut tukea tiimiläisten onnistumista