Executive coaching – ajattelukumppani

 

Tavoitteet

 1. Johtaja saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet
 2. Hän tiedostaa paremmin oman johtamisensa vahvuudet ja pystyy paremmin hyödyntämään niitä.
 3. Hän tuntee oman johtamisensa kehittämisalueet sekä sokeat pisteet ja pystyy toimimaan tehokkaammin niistä huolimatta
 4. Uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen merkityksen tiedostaminen
 5. Itsetuntemuksen kasvaminen, Omien uskomusten ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistaminen
 6. Älykäs itsensä johtaminen ja tasapainoinen elämä

 

Esimerkkisisältö

 • Alkuselvitykset nykytilanteen vahvuuksista ja kehittämiskohdista
  • Firstbeat Hyvinvointianalyysi (stressi ja palautuminen)
  • 360°-arviointi omasta johtamisesta
  • Work Place Big Five persoonallisuusarvio
  • EQ-i 2.0 tunneälyarvio
 • Alkuselvitysten jälkeen vahvuuksien ja kehityskohtien tiedostaminen
 • Oman johtamisen vision tekeminen
 • Oman vastuualueen visioon pääsemiseksi
 • Tärkeimpien toimenpiteiden tunnistaminen ja priorisointi
 • Coach-istunnoissa keskitytään kuinka vahvuuksia saadaan vielä hyödynnettyä ja kuinka kehityskohdissa päästään konkreettisilla toimenpiteillä eteenpäin
 • Istunnot kerran kuussa ja puhelinkeskustelu niiden välissä

Sisältö räätälöidään perustuen alkuarvioihin ja asiakkaan omiin painotustoiveisiin

 

Kenelle: ylin johto

Kesto: 6 – 18 kk

Hinta: alkuselvitykset 1000 -2000 €, prosessi 1400€/kk