Blogisarjassa käsitellään työhyvinvointia kolmesta eri näkökulmasta: 1) itsensä johtaminen, 2) työyhteisötaidot ja 3) vuorovaikutteinen johtaminen. Toisessa osassa paneudutaan työyhteisötaitoihin yhden Hälsan kolmesta perustajaveljeksestä Henri Karjulan kanssa.

Tämän päivän työelämän yksi tärkeimmistä taidoista on työyhteisötaidot eli kyky tehdä työtä yhdessä. Työelämän murroksessa on siirrytty valvovasta työkulttuurista kohti itseohjautuvia työkulttuureja, joissa työntekijä on vastuussa pitkälti sekä omasta tekemisestään että myös koko tiimin tekemisestä.
– Oleellisia taitoja ovat yhteistyökykyisyys, empatia, erilaisuuden ymmärtäminen, halu auttaa ja kehittyä sekä aktiivinen osallistuminen työyhteisön kehittymiseen ja vaikuttamiseen, Karjula kertoo.

Itsensä johtaminen

Yksilöllä on lopulta vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Kaiken keskiössä on itsetuntemus, itsetutkistelu ja pohtiminen. Kun sisäinen maailma on järjestyksessä, niin voimme löytää järjestyksen ulkoisesta maailmasta.

Tunne itsesi, tunne työkaverisi

Sen lisäksi että tunnet itsesi, on tunnettava myös työkaverisi. Työyhteisöt, joissa ihmiset ovat erilaisia, ovat yleensä tehokkaampia ja tuloksellisempia kuin homogeeniset ryhmät. Erot näkyvät suhtautumisessa asioihin, tiedonkäsittelyssä ja päätöksenteossa.

Yksinkertaistettuna työyhteisössä on intro- ja ekstroverttejä. Laadukkaan yhteistyön varmistamiseksi vuorovaikutustilanteissa meidän tulee tulla yksi askel kaveria vastaan omassa käyttäytymistyylissämme. Jos introvertti on todella rauhallinen, niin ekstrovertin pitää rauhoittaa vähän tahtia. Jos taas ekstrovertti on erityisen energinen, niin introvertin pitää antaa hänelle aikaa koota ajatuksiaan puhumalla. Kun molemmat hyppäävät omasta lokerostaan vastaan, niin kommunikointi on moninkertaisesti helpompaa.

Tämän takia on tärkeää, että jokainen saisi toimia oman vahvuusalueensa puitteissa ja työnkuvat olisivat persoonalle sopivia. Työkalut kuten Luontaiset taipumukset -analyysi sekä DISC®– ja Peili-käyttäytymisprofiilit auttavat kuvaamaan henkilöstön erilaisia toimintatapoja.

Kiitä, kohtaa, kannustaa

Suomalaisille on perinteisesti hyvin vaikeaa kiittää ja antaa positiivista palautetta – varsinkin niin kauan, kun asiat ovat hyvin. Hyvä sääntö on, että anna viittä positiivista palautetta kohden yksi rakentava palaute. Tässä suhteessa saadaan luotua positiivinen työilmapiiri. Positiivisen palautteen antaminen on yhtä lailla esimiehen kuin muiden työntekijöiden vastuulla.

Samalla pitää myös olla valmis jakamaan sekä omat mielipiteensä että olla avoin muiden näkemyksille. Kun positiivinen ilmapiiri on saavutettu, niin on helpompaa tuoda epäkohtia keskusteluissa puheeksi ja vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta.

Tarjoa apua, pyydä apua

Hyvinvoivassa työyhteisössä työrajat eivät ole mustavalkoiset, vaan kaverin auttamiselle on aikaa ja halua. Työntekijä ei pimitä omaa tietotaitoaan, vaan jakaa sitä myös muille.

– Meillä Hälsassa mennään valmentamaan päävalmentajan ja apuvalmentajan voimin. Päävalmentaja on se, joka ensisijaisesti viestii asiakkaan suuntaan ja apuvalmentaja sparraa ja auttaa, jotta valmennuksesta tulee onnistunut, Karjula kertoo.

Nykypäivän työelämälle leimallista on jatkuva kiire. Ei ehditä auttamaan työkaveria, koska työkuorma on iso. Ihminen on kuitenkin pohjimmiltaan laumasielu, joten yhteisöllisyyden kokeminen ja ihmisten auttaminen nostattaa työhyvinvointia.

Ilmapiirin synnyttäjä

Jokaisen työyhteisön jäsenen on tärkeää tukea omalla toiminnallaan positiivista me-henkeä. Positiivisessa ilmapiirissä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, hoidetaan oma rooli, ymmärretään muiden rooli, vältetään juoruilua ja ymmärretään yhteinen tavoite.

Huumori on myös tehokas yhteistyötä luova tekijä. Huumorin avulla voidaan rentouttaa ilmapiiriä, se auttaa kestämään stressipiikkejä ja tuo kevyempää sisältöä työpäivään. Samalla pitää muistaa, että huumori on herkkä laji – huumorin lajit täytyy olla oikeat.

Viisi vinkkiä työyhteisötaitojen parantamiseksi

  1. Noudata työyhteisön pelisääntöjä.
  2. Anna päivittäin positiivista palautetta.
  3. Tervehdi kaikkia työkavereita.
  4. Osallistu aktiivisesti yhteisiin palavereihin.
  5. Pidä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.

Lukuvinkki: Marja-Liisa Manka – Puhutaan – työyhteisötaidot hyvän hengen luojina
Uskotko henkilöstön hyvinvoinnin lisäävän työyhteisönne tuloksellisuutta? Ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja:

Henri Karjula
henri@halsa.fi
044 297 6594