Blogisarjassa käsitellään työhyvinvointia kolmesta eri näkökulmasta: 1) itsensä johtaminen, 2) työyhteisötaidot ja 3) vuorovaikutteinen johtaminen. Ensimmäisessä osassa paneudutaan itsensä johtamiseen yhden Hälsan kolmesta perustajaveljeksestä Henri Karjulan kanssa.

Itsensä johtamisen kivijalka on itsetuntemus, josta kaikki lähtee. Perustaltaan ihmisen pitää kysyä itseltään, että kuka minä olen, mitä minä haluan elämältä, mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja ja mitä konkreettisia tekoja olen valmis tekemään arvojeni eteen.

Ihmisellä pitää olla aikaa itsetutkiskeluun ja pohtimiseen. Kun pystyy pysähtymään ja aidosti reflektoimaan tekemistään, niin voi tunnistaa vahvuutensa, heikkoutensa ja kehityskohteensa. Näin kädessä ovat avaimet uudistumiseen.

– Kun sisäinen maailma on järjestyksessä, niin voimme löytää järjestyksen ulkoisesti maailmasta. Menestys on vain hyvinvoinnin sivutuote, Karjula kiteyttää.

Itsetuntemuksen jälkeen tulee viisi pilaria kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja ammatillinen kunto.

Fyysinen kunto

Liikunta, syöminen ja nukkuminen. Jotta fyysinen hyvinvointi täyttyy, niin ihmisen pitää liikkua tarpeeksi. Työn ulkopuolinen liikuntaharrastus on jo hyvä lähtökohta, mutta myös varmistaa, että saa ne kuuluisat 10 000 askelta päivässä. Terveellisen ruokavalion lisäksi myös ateriarytmin tulee olla säännöllinen: syö noin 3-4 tunnin välein. Päivän jälkeen taas on varmistettava, että palaudut ja saat riittävästi unta – noin kahdeksan tuntia yötä kohti.

Psyykkinen kunto

Tunnetko itsesi vireäksi? Kun mieli on tasapainoinen ja hyvä, niin ihminen on sinut sekä itsensä että ympäristönsä kanssa. Kun tuntee itsensä virkeäksi, niin on helppo oppia uusia asioita ja muisti pelaa. Ei tule myöskään pelätä epäonnistumisia – ne ovat vain oppimisen väline.

Sosiaalinen kunto

Tunteet ja ihmissuhteet. Ihmisellä on työelämän ulkopuolella sosiaalinen elämä, jota ei sovi unohtaa. Varmista, että sinulla on tarpeeksi aikaa viettää ystävien ja läheisten kanssa. Empatiakyky on myös olennainen osa sosiaalista kuntoa: kyky kuunnella ja huomioida muiden tunteita. Kun mielenhallinta toimii, niin ihminen osaa hallita myös negatiivisia tunteitaan ja kulkea eteenpäin vastoinkäymisten yli positiivisin mielin.

Henkinen kunto

Oletko sopusoinnussa arvojesi kanssa ja elätkö arvojesi mukaista elämää? Tähän auttaa arvojen ja elämän tavoitteiden määrittäminen. Pysähdy ja rauhoitu säännöllisesti. Ajattele omaa ajattelemistasi.

Ammatillinen kunto

Nautitko työstäsi ja asettaako se sinulle riittävästi haasteita? Selviytyäkseen töistä on oltava valmis jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Pyydätkö palautetta ja onko sinulla selkeät tavoitteet työssäsi?

Uudistuminen

Itsensä johtamisessa kaiken keskiössä on uudistuminen: uskalla ottaa riskejä, luota itseesi ja halua mennä jatkuvasti eteenpäin. Kyseenalaista omaa tekemistä ja ole ylipäätänsä tietoinen vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi. Pastori Charles Swindollia mukaillen: ”Elämä on 10% sitä, mitä sinulle tapahtuu ja 90% sitä kuinka reagoit siihen.”
– Omalla asenteella on aivan valtavan iso merkitys, Karjula kertoo.

Viisi vinkkiä parempaan itsensä johtamiseen

1. Elä arvojesi mukaista elämää. Kirkasta tavoitteesi.
2. Varmista korkea energiataso. Nuku, syö, liiku.
3. Nauti työstäsi. Pohdi, mikä tekee työstäsi tärkeää ja mielekästä.
4. Synnytä positiivista energiaa omalla käytökselläsi. Kiitä, kohtaa, kannusta.
5. Hiljennä tahtia. Mindfulness on erinomainen stressinhallintaväline.

Lukuvinkki: Pentti Sydänmaanlakka – Älykäs itsensä johtaminen
Uskotko henkilöstön hyvinvoinnin lisäävän työyhteisönne tuloksellisuutta? Ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja:

Henri Karjula
henri@halsa.fi
044 297 6594