Miltä tuntuisi tulla työpaikalle tietäen, että sinusta aidosti välitetään? Tietäisit, että et ole työnantajalle pelkkä vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähtäisi juuri sellaisena kokonaisena ihmisenä joka pohjimmiltasi olet?

Luottamus on myös menestyvän työyhteisön edellytys, se on edellytys rakkaudelle ja ystävyydelle, se on edellytys luovuudelle ja oppimiselle. Hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö luovat pohjan vuorovaikutteiselle ja luottamukselliselle toimintakulttuurille.

Miksi luottamusta ei vaalita jos se mahdollistaa menestyksekkään toiminnan ja hyvinvoivan työyhteisön? Mikä siinä on niin vaikeaa? Mitä voisimme tehdä lisätäksemme luottamusta työyhteisössä?
Jopa yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Siksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja luottamuksen parantamiseen kannattaa investoida. Ihmisten erilaisuus ryhmässä on suuri voimavara. Se lisää luovuutta, parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, edistää ryhmän sisäistä oppimista ja parantaa tuloksia.

Luottamuksen rakentaminen ei ole pelkästään yksilön vastuulla, vaan se pohjautuu organisaation ja työyhteisön kulttuuriin. Tässä asiassa esimiehen rooli on merkittävä, sillä monikaan ei seuraa esimiestä, johon ei luota. Luottamusta esimieheen kasvattaa se, että esimies on aidosti kiinnostunut alaistensa mielipiteistä ja välittää heidän hyvinvoinnistaan.

Luottamuksen rakentamisessa pohjana ovat yhteiset pelisäännöt, jotka tulee olla kaikkien tiedossa. Päätöksiä tehdään aidosti yhdessä ja niissä pysytään, kunnes päätetään jotain muuta. Kun työyhteisössä on luottamusta, niin ihmiset tietävät mitä heiltä odotetaan ja antavat toisillekin työrauhan.
Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu!

8 vinkkiä luottamuksen vahvistamiseen työyhteisössä
(Mukaellen Mäkipeska ja Niemelä)

  1. Ole rehellinen ja avoin.
  2. Osoita arvostusta ja kunnioitusta työtoveria, hänen osaamistaan ja työtään kohtaan.
  3. Toimi ennustettavasti, johdonmukaisesti ja turvallisesti.
  4. Tee yhteistyötä vastavuoroisesti, niin että molemmilla on velvoitteita ja molemmat saavat hyötyä.
  5. Katso silmiin ja sano kiitos.
  6. Jaa tietoa.
  7. Anna ja pyydä palautetta.
  8. Osoita sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

Hälsan työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaarissa osallistuja saavat Luontaiset taipumukset -analyysin, jonka pohjalta keskustellaan ihmisten erilaisuuden hyödyntämisestä työyhteisöissä.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin tästä!