fbpx

Markuksen mukaan ydinkohdat menestyvän tiimin rakentamiseksi kiteytyvät neljään pääkohtaan:
1) Tunnista talentti
2) Luo olosuhde
3) Perehdytä hyvin
4) Johda hyvin
Markus Myllymäki on ollut Lehto Asuntojen kaupallisena johtajana vuodet 2013 – 2018. Viiden vuoden aikana Lehto Asuntojen asuntotuotantovolyymi on kasvanut nollasta (0 M €) 2700 asuntoon (380 M €).
Mikään ei synny yksin vaan tarina on rakennettu yhdessä uskomattoman 30-henkilön tiimin kanssa, jonka keski-ikä on noin 32 vuotta.
Lahjakkuuden tunnistaminen lähtee liikkeelle ammattitaitoisesta rekrytointiprosessista. Rekrytoinnissa on oltava mukana sellaisten henkilöiden, jotka ovat tottuneet lukemaan ihmisiä. Haastattelutilanteessa tulee selvittää löytyykö hakijalta bisnesälyä, kommunikaatiokykyjä sekä neuvottelutaitoja; onko hän sitoutunut ja lojaali työntekijä; ja millainen on hänen toimeenpanokykynsä. Toisaalta tulee selvittää, millainen ihminen työnhakija on. Millainen on hänen ihmisauransa ja karismansa?
Jotta uusi työntekijä voi päästä tehokkaasti alkuun työpaikassaan, on hänelle luotava hyvät olosuhteet tuottoisaan työntekoon ja perehdytysprosessin tulee olla kliininen. Sen lähtökohtana on, että työntekijän tulee tietää, mikä on hänen työnkuvansa ja mitä siihen kuuluu. Toisaalta työntekijän tulee tietää, millaisia asioita häneltä odotetaan ja vaaditaan. Myös kompensaation tulee olla selvä: mitä työstä maksetaan?
Johtamisessa korostuu nuorien työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon. Tähän tarvitaan oikeanlainen, pitkän ajanjakson palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi kannustaminen ja yhdessä tekemisen meininki ovat avainasemassa.
Esimiehen tärkeä tehtävä on pitää kiinni ihmisten sydämistä. Se tarkoittaa tunteista, fiiliksistä ja kokemuksista puhumista. Esimiehen on oltava tavoitettavissa ja puhua alaistensa kanssa aina, kun sille on tarvetta. Hyvä esimies on nöyrä ja hän johtaa omalla esimerkillään. Jotta tiedetään mitä kohti mennään, on yhteisen tavoitteen oltava kaikille kristallinkirkas.
Menestyvän tiimin rakentaminen vaatii hyvää ryhmädynamiikka ja joukkueen kaikkien jäsenten ja heidän erilaisten kykyjensä valjastamista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Markus puhuu Työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaarissa Messukeskuksessa ti 10.4.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.halsa.fi/hr-seminaari/