fbpx

Patrick Lencionin kirja Viisi toimintahäiriötä tiimissä antaa erinomaisen ja yksinkertaisen viitekehyksen onnistuneeseen tiimityöhön. Onnistunut tiimityö on kirjassa selkeästi määritelty tarkoittamaan menestyvää tiimiä, joka saa aikaan parhaat tulokset. Yksilöinä ihmisillä on usein taipumus kiinnittää huomiota omiin tunteisiin paremmin kuin tiimin tuloksiin. Tunteilla on tiimissä sijansa, mutta kaikkien pitää sitoutua täysillä yhteistä päämäärää kohti, tavoitteiden saavuttamisella vahvistetaan lopulta tiimin jäsenten välistä luottamusta. Yksinkertaisuudessaan tiimin onnistuminen tai epäonnistuminen ratkeaa kuvan mukaisesti viidestä muuttujasta, toimintahäiriöistä.

Tiimin menestymisen ”portaat” muodostuvat vaiheittain. Perustana hyvälle tiimityölle on keskinäinen luottamus. Jos tiimin jäsenet eivät estoitta luota toistensa tekemiseen on se ensimmäinen iso este yhteistyön onnistumiselle. Luottamuksen rakentumisen ydin on erilaisten toimintatapojen ja käyttäytymistyylien tunnistaminen.
Toisena kohtana tulee konfliktien pelko. Hyvässä tiimissä halutaan saada aikaan konflikteja, jotka kyseenalaistavat tiimin jäsenten tekemisen kohti yhteistä tavoitetta. Tällainen toimintaan kohdistuva kyseenalaistaminen usein synnyttää parhaat ratkaisut. Konfliktien syntyminen todistaa tiimin vahvuutta ja niiden ratkaiseminen yhdessä vahvistaa ja sitouttaa tiimiä.
Sitoutumisen puute on kolmas kohta, joka näkyy tiimin sisälle tulkinnanvaraisuutena asioiden tärkeydestä ja tiimin suunnasta. Kääntöpuolena menestyvä tiimi saa rakennettua selvän suunnan ja arvojärjestyksen sekä saa jokaisen jäsenen suuntaamaan tarmonsa tämän yhteisen tavoitteen mukaisesti. Tiimin ydintavoitteesta pitää olla kaikilla jäsenillä yhteinen näkemys.
Vastuun välttely neljäntenä kohtana on myös valtava uhka tiimille. Aikatauluista lipsuminen ja keskinkertaiset suoritukset ovat tästä esimerkkejä. Toisten pitäminen tilivelvollisena tiimille on onnistumisen avain. Kun laatuvaatimukset ovat kaikille jäsenille yhtä korkeat ja alisuoriutujat kokevat painetta onnistua, ollaan vastuun ottamisessa oikealla tasolla.
Viimeisimpänä ja lopulta tiimin onnistumisen tärkeimpänä mittarina toimivat tulokset. Jos tuloksiin ei keskitytä riittävällä tarmolla toiminta keskittyy helposti täysin vääriin asioihin. Kun tiimi toimii kohti yhteisiä tavoitteita, on sen jäsenille tiimin etu ja tavoitteet oman edun edellä.
Työkaluina tiimityön kehittämiseen soveltuvat erinomaisesti mm. DiSC, Peili tai Workshopit.