fbpx

Case IBM
Työkykyjohtaminen – Miten osallistaa henkilöstö oman hyvinvointinsa kehittämiseen?

Hyvinvoiva työntekijä on avainasemassa tuloksellisen ja mielekkään työnteon tavoittelussa, ja tämä korostuu erityisesti tietotyössä.
Perusasiat kuten palautuminen, liikunta ja ravinto, rakentavat hyvälle vireelle kantavan pohjan, jossa jää reserviä kohdata työhön sekä vapaa-aikaan liittyviä yllätyksiä. Jotta fokus säilyy olennaisessa, tarvitaan lisäksi riittävä määrä itsensä johtamisen taitoja ja työkaluja. Hyvinvointiin panostamalla pedataankin pohja osaavan henkilöstön kyvykkyyksien lentoonlähdölle. Näin saadaan onnistumisen kokemuksia ja hyvällä fiiliksellä tehdyn työn jälki näkyy asiakkaalle asti.

Suomen IBM:ssa työnantaja toimii hyvinvoinnin kehittämisen mahdollistajana: tuottaa relevantteja, puhuttelevia hyvinvoinnin
kehittämisen mahdollisuuksia henkilöstölleen heitä kuunnellen ja muokkaa palettia tarpeeseen vastaavaksi. Olennaista on, että yksilö itse on kuskin paikalla kaikissa valinnoissa: hän valitsee tarjolla olevista monipuolisista valmennuksista ja materiaaleista itselleen sopivat ja ajankohtaiset aiheet, jolloin autonomia toimii tukena motivaatiolle. Tuloksekas hyvinvointiin tähtäävä toiminta pohjautuu kaikissa näissä yhteyksissä yksilön omien oivallusten esiin houkuttelun taitoon.