Miten tuet työyhteisösi ja tiimisi onnistumisia esimiehenä?

Esimiestä kohtaan kohdistuu odotuksia ja paineita. Esimiehen tulisi olla kuunteleva ja ymmärtäväinen, mutta toisaalta myös napakka ja tehokas päätöksentekijä.

Oman itsensä tunteminen ja omien toimintatapojen hyväksyminen ovat avainasemassa hyvässä esimiestyössä onnistumisen kannalta. Omia toimintatapoja voi kuitenkin muuttaa ja kehittää. Itsetuntemuksen kehittämiseen monipuolinen työkalu on Peili.

Itsetuntemuksen lisäksi esimiehen tulee tuntea alaisensa ja ymmärtää heitä yksilöinä, sekä hyväksyä heidät sellaisenaan. Vain siten voidaan rakentaa taitava ja potentiaalinen tiimi monenlaiseen tekemiseen. Tällaisessa tiimissä yhdistyy oikea työ ja tekijä. Esimiehen tehtävä on myös motivoida ja innostaa. Siihen tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja osaamista rakentaa luottamusta. Luottamus ja onnistumiset tiimeissä rakentuvat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Yksilöinä näkemyksemme ja kykymme ovat rajalliset. Vuorovaikutuksen kehittäminen lähtee koko tiimistä, tähän yhteinen workshop on pidetty työkalu.

Hyvä esimies on hyvä vuorovaikuttaja. Kuuntelemalla esimies pääsee selville työntekijöiden odotuksista, joihin on mahdotonta vastata, ellei tiedä, mitä ne edes ovat. Kuunteleminen johtaa vuorovaikutteisuuteen, kun huomaa, että omat näkemykset eivät välttämättä olekaan samanlaisia kuin työntekijöiden näkemykset. Hyvä esimies osaa muuttaa mieltään asioiden niin vaatiessa. Kuunteleminen johtaa myös itsensä näkemiseen uusin silmin, objektiivisesti, koska ihminen tulee helposti sokeaksi itselleen.

Esimiehen vaativan työn tueksi on hyvä ottaa ajoittain omaa urapolkua eteenpäin vievä esimieskoulutus. Esimieskoulutuksella viedään osaamista uudelle tasolle esimerkiksi ihmisten johtamisen näkökulmasta. Esimieskoulutuksen keskeisiä aiheita ovat mm. ihmistuntemus, ihmisten erityyppiset toimintatavat sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Nämä opitut ja kehitetyt taidot ovat erittäin tärkeitä työkentälle, mutta niitä on helppo soveltaa myös elämän muilla osa-alueilla. Millainen valmennus sopisi teidän esimiehille?

Lisätiedot: janne@halsa.fi

Lähteet:
Tiia Arjanne: https://www.peiliconsulting.fi/ajankohtaista/blogit/ihmisten-erilaisuuden-ymmartaminen-ja-hyodyntaminen-tyoyhteisossa/
Tiia Arjanne: https://www.peiliconsulting.fi/ajankohtaista/blogit/ihmisten-johtaminen-ja-erilaiset-odotukset-esimiesta-kohtaan/
Niina Reina: https://www.peiliconsulting.fi/ajankohtaista/blogit/esimieskoulutus-auttaa-loikkaamaan-uudelle-tasolle/