Kun työntekijöiltä kysyy heille tärkeitä asioita, niin esimiehen arvostus on usein listalla ykkösenä listalla. Georgetownin yliopiston professori Christine Porathin 20 000 työntekijää kattavassa tutkimuksessa arvostus nousi tärkeimmäksi johtajan käyttäytymismalliksi. Samaan aikaan puolet työntekijöistä eivät tunne olevansa arvostettuja esimiehensä silmissä.

Työntekijät kunnioittavat kahdenlaista arvostusta:

  1. Ehdoton arvostus – jokainen työntekijä on arvostettu työyhteisön jäsen.
  2. Ansaittu arvostus – yksittäisen työntekijän työpanoksen arvostaminen.

Tärkeä asia on löytää näiden kahden tyyppisen arvostuksen välinen tasapaino. Työpaikka voi arvostaa jokaista työntekijää työyhteisön jäsenenä, mutta samaan aikaan ei arvosta yksittäisten työntekijöiden panosta. Tällöin työntekijän henkilökohtainen työpanos ei ole välttämättä prioriteetti, koska jokaista kunnioitetaan yhtä lailla huolimatta heidän työsuorituksesta.

Arvostuksen ilmapiiri tuo suuria etuja yritykselle. Työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä ja uskollisempia työnantajalleen. He ovat joustavampia, luovempia, tekevät paremmin yhteistyötä ja seuraavat todennäköisemmin johtajaansa.

Arvostavan työilmapiirin luominen ei välttämättä vaadi koko organisaation uudelleenmuokkausta. Tässä johtajille seitsemän vinkkiä, joilla työntekijäsi voivat tuntea itsensä arvostetuiksi.

1. Määritä ehdottoman arvostuksen ilmapiiri

Jokaisen työntekijän tulisi tuntea, että hän on arvostettu työyhteisön jäsen. Tämä on erityisen tärkeää, kun siirrytään hierarkiassa alaspäin. Kiitätkö, kohtaatko, kannustatko jokaista työyhteisön jäsentä? Applen toimitusjohtajasta Tim Cookista kerrotaan, että hän kohteli työntekijöitään siten, että he kokivat olevansa koko yrityksen tärkein henkilö – kuin itse Steve Jobs.

2. Ymmärrä, miten ilmaiset arvostusta

Jokainen pystyy omalla käyttäytymisellään vaikuttamaan työyhteisön ilmapiiriin. Toisten kunnioittaminen ja arvostus lähtee toisten huomioimisesta ja erilaisuuden ymmärtämisestä. Johtajille tärkeitä malleja ovat muun muassa tärkeiden tehtävien delegoiminen, avoin asenne uusia ideoita kohtaan, luovuudelle tilan antaminen ja kiinnostus työntekijöiden vapaa-ajan elämään.

3. Tunnista, että arvostuksen vaikutukset ovat aaltoilevia

Johtajien käyttäytymistä usein jäljitellään koko organisaation lävitse. Esimiehen esimerkki vaikuttaa siihen, että kuinka työntekijät kohtelevat asiakkaita ja kumppaneita. Ei ole sattumaa, että yhdysvaltalainen noutotukkumyymäläketju Costco on viimeisinä vuosina valittu sekä maan parhaaksi työnantajaksi että jaetulle ykkössijalle maan suosituimmaksi vähittäiskaupaksi.

4. Mukauta ansaitun arvostuksen määrä

Ehdottoman arvostuksen määrittämisen lisäksi johtajat voivat räätälöidä arvostustyyppien yhdistelmän, joka mahdollistaa työntekijöiden menestyksen. Siihen voi olla syy, että jompaakumpaa pitää korostaa. Ehkä tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee enemmän yhteistyötä tai organisaatiosi kulttuuri korostaa yksittäisen työntekijän panosta.

5. Ajattele, että arvostus on ääretöntä

Arvostuksen määrä ei ole rajallinen, vaan voit arvostaa yhden työntekijän panosta ilman, että se on epäkunnioittavaa muita kohtaan. Kaikki työntekijät ovat arvostettuja itsessään, mutta ne työntekijät, jotka pääsevät tai ylittävät työvaatimuksensa, ansaitsevat toisenlaista arvostusta.

6. Arvostus säästää aikaa

Arvostuksen ilmaiseminen ei vie aikaa. Se on suurimmaksi osin, että miten teet sitä, mitä jo valmiiksi teet. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa, että miten kommunikoit, kuuntelet ja olet läsnä. Porathin tutkimuksen mukaan arvostuksen ilmaisemisen laiminlyönti on haitallista ajanhallinnalle. Epäkunnioittavan käytöksen jälkikäsitteleminen vie seitsemän viikkoa vuodessa Forbes 1000 -listan yritysten esimiesasemassa olevien aikaa.

7. Tunnista milloin arvostuksen ilmaiseminen voi mennä pieleen

Yritykset arvostuksen ilmaisuun voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyvää, jos ne ovat epäjohdonmukaisia ja sattumanvaraisia. Epämääräiset ilmaisut voivat työntekijöiden silmissä olla manipuloivia ja epäuskottavia. Jos johtaja on kunnioittava jossain tilanteessa (kuten esimerkiksi ylemmän johdon ollessa paikalla tai poissa), muttei muissa, niin heidän sanojaan pidetään epärehellisinä.
Uskotko henkilöstön hyvinvoinnin lisäävän työyhteisönne tuloksellisuutta? Hälsa tarjoaa täysin maksuttoman tunnin sparrauksen yrityksesi työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan yhdessä aika! 

Lisätietoja: Harvard Business Review – Do Your Employees Feel Respected?
Tiesitkö, että Hälsa järjestää työhyvinvoinnin johtamisen aamukahvitilaisuus -kiertueen? Aamukahvitilaisuuksia on Oulussa, Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä. Katso tästä lisätietoja!