Yhteistyön kannalta avainasemassa ovat luottamuksen rakentaminen, vuorovaikutus ja ennen kaikkea toisten kuunteleminen. Lisäksi toisen arvostaminen ja ihmisten erilaisuuden arvostaminen sekä toisaalta sen hyödyntäminen voimavarana muodostavat pohjan yhteistyölle.

Ryhmädynamiikassa tulee huomioida ihmisten erilaiset käytösmallit: on nopeita ajattelijoita ja hitaita ajattelijoita, jolloin on tärkeää kuunnella kaikkia. Ryhmän kanssa työskenteltäessä ei saa olla liian kiire, jotta erilaiset persoonat huomioidaan ja dominointia ja keskinäistä kilpailua vältettäisiin.

Hyvä yhteistyö ei muodostu yhtäkkiä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. Jouhevan yhteistyön kannalta johtajan on huolehdittava siitä, että vaikeista asioista puhutaan. Vuorovaikutus vaatii harjoittelua eikä se ole itsestäänselvyys. Konfliktia ei kannata pelätä vaan oikeanlaisella sanojen asettelulla huomioidaan erilaiset yksilöt ja haetaan ratkaisuja. Ennen kaikkea on hyvä muistaa, että yhteistyö on enemmän kuin tekijöidensä summa.

Nykypäivän työ kulkee yhä enemmän kohti etätyötä, jolloin yhteistyö voi loistaa poissaolollaan ja työyhteisöstä tulee hajanaisempi. Yhteistyötä ei tulisi unohtaa, sillä yhdessä tehdessä perspektiivi laajenee muiden ajatusten ja visioiden avulla. Yhteistyö on myös luova prosessi, jossa erilaiset ajatukset tuodaan yhteen. Johtamisen kannalta osallistamisen tärkeys korostuu.

Osaamisen hyödyntäminen vaatii kaikkien osallistumista. Johtajan on hyvä luoda keskusteleva ja salliva ilmapiiri, jossa jokaisen ääni tulee kuuluviin, jotta jokaisella olisi rohkeutta kysyä. Suomalainen toimintakulttuuri pohjaa edelleen vahvasti autoritaariseen johtamiseen, mutta lisäämällä tietoisuutta, tätä toimintakulttuuria voidaan muuttaa.

Boards Professionals BPF Finland ry:n puheenjohtaja ja Fazer Foods Servicen entinen toimitusjohtaja Iris Karjula puhuu työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaarissa ti 10.4. Helsingin Messukeskuksessa yhteistyön merkityksestä. Iriksellä on yli 30 vuoden kokemus menestyksekkäänä muutosjohtajana ja toimitusjohtajana uudistamis- ja kasvuhankkeissa. Iris toimii myös Hälsan neuvonantajaryhmässä.

Ilmoittaudu tapahtumaan, joka on kohdennettu toimitusjohtajille, johtoryhmän jäsenille, HR-päättäjille, talousjohtajille ja esimiehille: www.halsa.fi/hr-seminaari