fbpx
”Maailma on muuttunut. Vielä 2000-luvun alussa oli trendikästä tehdä töitä ympäri vuorokauden. Tänä päivänä työnteonkulttuuri on muuttunut. ”Työt pitäisi saada tehtyä työaikana, minkä koen erittäin positiivsena asiana.” kuvailee Bamboran yksikön johtaja Edward Ingman.
 
Bambora haluaakin olla työnantaja, joka mahdollistaa työntekijöilleen energisen ja hyvinvoivan työympäristön, jossa yksilöllinen johtaminen mahdollistaa onnistumisen kokemukset ja tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.
 
Bamboralla jokainen työntekijä saa henkilökohtaista valmennusta Itsensä johtamiseen ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen ja henkilöstö on käynnistänyt hyvinvointia tukevia muutoksia.
 
Edward Ingman iloitsee henkilöstön sitoutumisesta hyvinvointivalmennukseen ja listaa esimiehenä 4 vinkkiä parempaan työhyvinvointiin:
1) Selkeät henkilökohtaiset tavoitteet, jossa ”hyvä työpäivä” on tarkkaan määritelty.
2) Tiimin tavoitteet
Jokaisen on ymmärrettävä, mihin joukkueena olemme menossa.
3) Henkilöstön kehittäminen ja valmennus
Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Yksilön voimavarojen hyödyntämistä osana menestyvää joukkuetta emme voi väheksyä. Yhteinen ”pelikirja” ohjaa kuitenkin koko työyhteisön tekemistä. Yksilöiden tulisi nousta työelämässä johtamisen ytimeen. Esimiehen tehtävänä on auttaa työntekijää löytämään omat voimavaransa ja tukea niiden kehittymistä. Nämä lainalaisuudet toimivat niin urheilussa kuin yritysmaailmassa.
4) Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön hyvinvointi tulee olla kiinteä osa yrityksen strategiaa ja liiketoimintaa. Työnantaja pystyy parhaimmillaan tarjoamaan avaimet itsensä johtamiseen, henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseen. 8+8+8-sääntö muistuttaa meitä erinomaisesti tasapainoisesta arjesta. Se luo hyvän perustan työlle, vapaa-ajalle ja levolle.
 
Ingman kannustaa muitakin esimiesasemassa olevia henkilöitä panostamaan henkilöstön hyvinvointiin. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa, että viime käden vastuu hyvinvoinnissa on työntekijöillä itsellään.