fbpx

Kun ihmiselle tulee vastoinkäyminen töissä, niin yleensä siihen suhtaudutaan kahdella eri tavalla: 1) joko syytämme toisia tai 2) sätimme itseämme. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan auta ongelman ratkaisemisessa.
Mitä jos kohtelisimme itseämme samalla tavalla kuin ystäviämme? Kun ystävämme kohtaa vastoinkäymisen tai epäonnistuu töissä, niin olemme yleensä hellävaraisia, ymmärtäviä ja rohkaisevia. Samaa suhtautumista itseemme kutsumme itsemyötätunnoksi.
Psykologiassa itsemyötätuntoa on tutkittu kasvavin määrin viime vuosina. Se on todettu mainioksi työkaluksi monessa asiassa aina terveydestä urheiluun. Nyt tutkimukset ovat kiinnittyneet myös itsemyötätunnon vaikutuksiin ammatilliseen kasvuun.
Korkean itsemyötätunnon omaavien on todettu osoittavan kolmea erilaista käyttäytymistä: 1) he ovat hellävaraisia omien epäonnistumiensa suhteen, 2) he ymmärtävät, että kaikki joskus epäonnistuvat ja 3) heidän tunteensa epäonnistumisia kohtaan ovat tasapainoissa.
Teksasin yliopiston professori Kristin Neff on luonut kyselyn, joka arvioi kolmea itsemyötätunnon osaa. Kyselyn avulla tutkijat ovat tunnistaneet, että korkean itsemyötätunnon omaavat ovat motivoituneempia kehittämään itseään ja ovat aidompia itseään kohtaan. Molemmat näistä ovat tärkeitä menestyneelle uralle – ja molempia näistä voi parantaa itsemyötätunnolla.

Kasvun asenne – A Growth Mindset

Useimmat organisaatiot ja ihmiset haluavat oppia – ja itsemyötätunto on olennainen asia oppimisessa. Meillä on tapana yhdistää itsensä kehittäminen päättäväisyyteen, sitkeyteen ja raakaan työhön, mutta yleensä koko prosessi alkaa reflektoinnista.
Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck on tunnettu asennetta koskevista tutkimuksistaan. Asenneteoriassaan hän esittelee kaksi erilaista suhtautumistapaa omaan osaamiseensa:
1) Fixed mindset (muuttumattomuuden asenne), joka tarkoittaa, että ihminen olettaa ominaisuuksiensa olevan pitkälti muuttumattomia. Joko olet jossain hyvä tai et. Tällöin jokainen vastaantuleva haaste on testi taidoillesi. Joko kykenet toteuttamaan sen tai et.
2) Growth mindset (kasvun asenne), joka tarkoittaa, että ihmisen ominaisuudet ovat muokattavissa. Tällöin vastaantulevat haasteet ovat oppimiskokemuksia. Jos onnistut, niin olet taidoissasi jo pitkällä. Jos taas et, niin otat epäonnistumisesta opiksesi, reflektoit ja kokeilet uutta strategiaa.
Tutkimukset osoittavat, että itsemyötätunto herättää ihmisissä kasvun asenteen omaksumisen. Kasvun asenteen omaksuneet haluavat tehdä asiat paremmin negatiivisen palautteen myötä. Jos taas asenne on, että ominaisuutesi ovat muuttumattomat, niin miksi edes yrittää uudelleen?
Kumpi asenne sinulla on?

Ole aito itseäsi kohtaan

Itsemyötätunnolla on muitakin etuja työelämässä kuin työntekijän halu kehittymiseen. Ajan kanssa se voi auttaa työntekijöiden hakeutumista rooleihin, jotka sopivat parhaiten hänen persoonallisuuteensa ja arvoihinsa – työelämään sopusoinnussa itsensä kanssa.
Turhan usein työntekijä kokee olevansa jumissa työpaikassa, joka tukahduttaa hänen todellisen minänsä, epäilevät omia vaikutusmahdollisuuksiaan tai pelkää negatiivista arvostelua joko kollegoilta tai esimieheltä.
Itsemyötätunnon avulla työntekijä voi arvioida ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä ja tehdä tarvittavat muutokset, jos se on tarpeen. Esimerkiksi myyntitykki, joka ei pääse myyntitavoitteisiin, ei pelkästään keskity seuraavan myyntitavoitteen täyttymiseen, vaan myös arvioi, että onko hän oikeassa roolissa, joka sopii hänen persoonallisuuteensa ja arvoihinsa.

Parempaa johtajuutta

Itsemyötätunto ei pelkästään auta sinua itseäsi, vaan myös ympärillä oleviasi – erityisesti johtajuusasemassa. Tämä johtuu siitä, että itsemyötätunto ja myötätunto ovat kiinnittyneet toisiinsa: toisen harjoittaminen harjoittaa myös toista.
Se, että itsemyötätunto herättää ihmisissä kasvun asenteen on äärimmäisen tärkeää. Kun esimies omaksuu kasvun asenteen, niin on todennäköisempää, että hän on tarkkaavaisempi alaistensa työpanokseen ja antaa hyödyllistä palautetta alaisensa kehittymiseen.
Alaiset taas voivat huomata esimiehessään kasvun asenteen, joka tekee heidät motivoituneimmiksi ja tyytyväisemmiksi. He todennäköisemmin myös nappaavat kasvun asenteen itselleen. Vanha kunnon sanonta ”johda esimerkillä” pätee itsemyötätuntoon ja kasvun asenteeseen.
Sama koskee myös itsemyötätuntoa ja itsensä tuntemista. Ihmiset havaitsevat aitouden toisissa. Erityisesti, kun johtavassa asemassa olevat ovat aitoja, niin se synnyttää aitouden kulttuurin läpi työpaikan. On myös vahvaa näyttöä siitä, että kun ihmiset kohtaavat toisiaan aidosti, niin syntyy vahvempia ihmissuhteita.

Itsemyötätunnon edistäminen

Itsemyötätunnon edistäminen ei ole monimutkaista tai vaikeaa. Näillä kolmella kysymyksellä pääset alkuun:

  1. Olenko hellävarainen ja ymmärtäväinen itseäni kohtaan?
  2. Olenko tietoinen, että epäonnistumia tapahtuu kaikille muillekin?
  3. Pidänkö negatiiviset tunteet perspektiivissä?

Jos sinulla on vaikeuksia itsemyötätunnon kanssa vapaa-ajalla ja työelämässä, niin älä säti itseäsi. Harjoituksen kautta voit kehittyä.
Lisätietoja: Harvard Business Review – Give Yourself a Break: The Power of Self-Compassion
Tiesitkö, että Hälsa järjestää työhyvinvoinnin johtamisen aamukahvitilaisuus -kiertueen? Aamukahvitilaisuuksia on Oulussa, Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä. Katso tästä lisätietoja!