Mauno Tirkkonen

Kauppatieteiden maisteri, Certified Business Coach Master, ammatillinen opettaja
Esimiesvalmentaja

Johtajuuden kehittäjänä olen utelias innostuja, jolla on monipuolinen kansainvälinen kokemus eri tehtävistä. Olen valmentanut tuhansia johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Tuen yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita toteuttamaan hyvää johtajuutta – siinä käytännön tekeminen ja yhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa. Johtajana kasvaminen on pysähtymistä, säännöllistä itsetutkiskelua, oivaltamista, kuuntelemista sekä ennen kaikkea vaikuttamista. Strateginen ajattelu ja toiminta sekä osaamisen, onnistumisen ja hyvinvoinnin johtaminen ovat uudistumisen ja kasvun ytimessä. Ammatillisen opettajan pätevyydestä ja yhteisöllisten oppimisalustojen hyödyntämisestä on myös suuri apu johtajuuden kehittämistyössä.

Valmennuskieli: suomi

Videotervehdys