LINDA WITICK

Kasvatustieteen Maisteri, Yleis- ja aikuiskasvatustiede
Kansainvälinen HR-ammattilainen
Business Coach (CBC)

Intohimoni on auttaa muita kehittymään korkeamman itsetuntemuksen kautta. Valmentajana haluan ennen kaikkea auttaa esihenkilöitä kehittymään ja onnistumaan omassa roolissaan sekä työntekijöitä tuntemaan itsensä paremmin, jotta yksilöt ja tiimit pääsevät toimimaan vahvuuksien kautta kohti parempaa suorituskykyä.

Valmennuksissani korostan arvostavaa ja reflektoivaa vuorovaikutusta, johon kaikki pääsevät osallistumaan. Selkeät tavoitteet ovat ydinasemassa, ja minulle on tärkeää, että valmennukseni ovat vaikuttavia ja tarjoavat konkreettisia työkaluja arkeen.

Valmennusotteessani heijastuu kasvatustieteen koulutustaustani sekä pitkä kansainvälinen HR kokemukseni. Ihmisenä ja valmentajana olen positiivinen, innostava, empaattinen ja ratkaisukeskeinen ja minulle on tärkeää kohdata ihminen kokonaisvaltaisena.

Valmennuskielet suomi, ruotsi ja englanti

linda@halsa.fi