”Ihmiset unohtavat, mitä olet sanonut. Ihmiset unohtavat, mitä olet tehnyt mutta he eivät unohda niitä tunteita, joita olet heissä herättänyt.”

Meillä kaikilla on värikkäät elämäntaustat ja kokemukset, joiden jakaminen, kuuleminen ja ymmärtäminen voi tuoda molemmille lisäarvoa. Kun kohtaamme tunnetasolla ja meiltä löytyy tahtoa katsoa maailmaa toisen näkökulmasta, voimme oppia paljon toisista, mutta erityisesti myös itsestämme.

Ihmisten kohtaaminen ja syvemmän tunnetason saavuttaminen on luontainen vahvuuteni, näin ollen avoimuus ja spontaanisuus ovat avaintekijöitä, joilla kykenen luomaan keskustelutilan, jossa pääsemme yhdessä kurkottamaan syvemmälle tasolle.

Minulle tärkeää on kuunnella ja tunnistaa organisaatioiden kipukohdat organisaatiokulttuurin, johtamisen tai henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Hyvä yhteistyö luo positiivisen työilmapiirin, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, silloin he tekevät parhaansa, eivät vain pakollista.

Minun kanssani vuorovaikuttaminen luonnehditaan sujuvaksi ja vaivattomaksi, sillä siinä korostuu ennen kaikkea muiden kunnioitus, hyvät käytöstavat ja luottamuksen ansaitseminen, joka puhumisen sijaan lunastetaan näytöillä. Nämä tulee kasvatuksesta, joka juontaa vietnamilaisesta kulttuurista.