Hälsa-metodi

Itsetuntemuksen ja ihmisläheisen organisaatiokulttuurin puolesta

Ota yhteyttä

Hälsa metodi

Itsetuntemus – johtajuus – yhteisöllisyys

Hälsa-metodi

Hälsan metodin perusta on yksilön itsetuntemus, joka on avain koko organisaation kehittymisessä.

Autamme johtajia kasvamaan mahdollistajiksi, jotka saavat tiiminsä loistamaan.

Tuemme työyhteisöjä kasvamaan tiimiksi, jossa pelataan yhteen ja huolehditaan voimavaroista.

Kohti tasapainoista elämää ja optimaalista suorituskykyä

Itsetuntemus

Hälsan metodin perusta on yksilön itsetuntemus, joka on avain koko organisaation kehittymisessä.

Johtajuus

Tuemme johtajia kasvamaan mahdollistajiksi, jotka saavat tiiminsä loistamaan.

Yhteisöllisyys

Tuemme työyhteisöjä kasvamaan tiimiksi, jossa pelataan yhteen ja huolehditaan voimavaroista.

Askeleet kohti hyvinvoivaa organisaatiota

1. Rehellinen kuva nykytilanteesta

Tunnistetaan organisaation kehitystarpeet kulttuurimittarin ja auditoinnin avulla.

2. Suunnitelma

Määritetään tavoitteet ja mittarit, joiden pohjalta tehdään yksityiskohtainen suunnitelma valmennukselle.

3. Käytännön kehitystyö – kumppanuus

Valittuja asioita kehitetään suunnitelman mukaan kohti tavoitetta, Hälsalaisella valmennuspedagogiikalla.

4. Jatkuva mittaus

Seurataan kehitystä riittävin väliajoin kulttuurimittarin avulla. Lisääntyneen ymmärryksen pohjlta tehdään toivottuja toimenpiteitä.