Case Savonlinja Oy ”Hyöty on näkynyt käytännössä”

Värikäs ja hymyilevä. Laadukas ja palveleva. Mukava ja mutkaton. Vuonna 1924 perustettu Savonlinja Oy on 100-prosenttisesti suomalainen perheyritys. Yrityksen palveluksessa on yli 750 linja-autoalan ammattilaista.

Haastattelussamme
Ari Rajamäki
henkilöstöpäällikkö, Savonlinja Oy


Lähtötilanne

– Tarve linkittyi pitkäaikaiseen strategiaamme. Totesimme, että emme pääse strategisiin tavoitteisiimme ilman esimiesten hyvän johtamisen koulutusta. Savonlinjalla esimiesvalmennusta ei ollut toteutettu aiemmin. Esimiehet olivat nousseet rooliinsa käytännön näyttöjen kautta.

Miksi päädyttiin Hälsan valmennukseen?

– Kun kävimme keskustelua, valitsimme Hälsan, koska yritys esitti relevantin analyysin yrityksemme tilasta ja antoi näkemyksensä siitä, millä menetelmillä esimiehiämme kehitetään. Lisäksi käytettävissä oli laaja valmentaja joukko, josta saimme valita valmentajamme. Ennakkoasenteeton valmennuksen suunnittelu ja toteutus, jossa huomioitiin tarve ja annettiin ideoita, miten koulutus voitaisiin toteuttaa.

Mitä tehtiin?

  • Koko esimiestason ryhmävalmennukset 4 kpl:tta sisältäen alku- ja loppuarvion sekä välitehtävät. Valmennusohjelmaan sisältyi myös jatkuva valmennuksien suunnittelutyö.
  • Valmennuksien teemoina: hyvä johtaminen ja erilaisten ihmisten johtaminen, luottamusjohtaminen ja vuorovaikutustaidot, osallistava esimiesote – valmentava johtaminen, työn merkityksellisyys ja uudistuminen esimiehenä.

Suurin hyöty, jonka valmennus tarjosi?

– Strategian välittyminen eri portaille varmennettiin näillä valmennuksilla. Strategia pitää sisällään työhyvinvointiin ja arvoihin liittyviä asioita, jotka pohjautuvat hyvään esimiestyöhön. Hyöty on näkynyt käytännössä. Työntekijöiltä on tullut palautetta, että esimiehet ovat heistä kiinnostuneita ja kysytään mitä heille kuuluu. Toimihenkilöt taas näkivät, että työnantaja lähtee heidän koulutustaan ja osaamistaan kehittämään.

Miten valmennus toteutettiin sinun näkökulmastasi tilaajana?

– Valmennus toteutettiin hyvin. Valmennuksen etukäteisjärjestelyt ja valmentajiin tutustuminen ennakkoon oli suuri etu. Myös valmennuksen aikainen ohjausryhmä toimi hyvin valmennuksen tukena.

Valmennettavien palautetta

”Valmennuksen aikana oivalsin viikkopalavereiden ja palautteenannon merkityksen oivina työkaluina.”

 

Lisätietoja:
Janne Karjula
toimitusjohtaja
045 631 4322
janne@halsa.fi

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.