Case Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut eli HY247 tarjoaa kiinteistöpalvelua Helsingin yliopiston henkilöstölle, opiskelijoille ja tilojen käyttäjille. HY247:n ammattilaiset auttavat kiinteistöissä toimivia onnistumaan tavoitteissaan tarjoamalla heille ajanmukaiset, terveelliset ja turvalliset olosuhteet tutkia, oppia, verkostoitua ja työskennellä. 

Haastattelussamme

Tia-Sabrina Karjagin
hyvinvointipäällikkö, Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalvelut

 

Lähtötilanne

– Johtajuuden 360°-arvio ja siihen liittyvä valmennus oli luonteva jatkumo esimiestyömme kehittämiseen. Olimme juuri käyneet lävitse kattavan esimiesvalmennuksen, jossa esimiehiä haastettiin oman osaamisensa, esimiehisyytensä ja itsensä johtamisen kehittämiseen. Koimme, että esimiesvalmennuksen loputtua esimiehemme olivat riittävän tietoisia esimiestyön vastuista, tehtävistä ja odotuksista sekä valmiita pohtimaan kriittisesti ja kehittävästi omaa esimiehisyyttään. Aika ja olosuhteet olivat otolliset pohdintaan ja kehittämiseen. 

Miksi päädyttiin Hälsan valmennukseen?

Asiakkuuteemme suhtauduttiin vakavasti, asiallemme omistauduttiin. Valmentajien kirjo oli riittävä eri osaamisalueiden tai kokemuksen ja näyttöjen perusteella. Halusimme myös antaa mahdollisuuden uudelle alan reippaalle toimijalle.

Mitä tehtiin

  • 360°-johtajuusarviot johtoryhmälle ja esimiehille
  • Henkilökohtainen coaching
  • 2 Ryhmävalmennusta: hyvän johtamisen elementit
  • 360°-arvion keskeiset havainnot ja henkilökohtainen kasvusuunnitelma sekä esimiehen rooli vuorovaikuttajana ja viestijänä

Suurin hyöty, jonka valmennus tarjosi?

Työyhteisötasolla 360°-arvio ja valmennus oli iso kulttuurinen muutos. Se tarjosi työntekijöille selkeän ja riittävän kohdentuvan kanavan esimiestyön palautteelle ja kehittämiselle. Johtamisen tasolla analyysin ja valmennuksen viesti oli selkeä: meillä tavoitellaan ja vaaditaan hyvää esimiestyötä, siitä puhutaan avoimesti ja jatkuva kehittyminen on osa esimiestyötämme. Tiedolla johtamisen oleellinen ja korkean vaikuttavuus tason askel otettiin analyysin myötä.  

Miten valmennus toteutettiin sinun näkökulmastasi tilaajana?

–  Prosessinäkökulmasta sovitut asiat tehtiin, aikataulut pitivät ja oikaisu- tai kehitystarpeitamme kuunneltiin. 

Valmennettavien palautteita

Sain palautetta omasta johtamisestani. Palautteen analysointi henkilökohtaisesti avasi, miltä työ näyttää ulospäin. Yhteiset valmennukset ovat tarpeellisia.” 

 

Lisätietoja:
Janne Karjula
toimitusjohtaja
045 631 4322
janne@halsa.fi

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.