Itsensä johtaminen

Lisää onnistumisia, motivaatiota ja tulosta työhyvinvointiin panostamalla.

Pyydä tarjous

Kiireestä tehokkuuteen

Valmennuksissamme kehitetään henkilöstön ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksemme on ratkaisu myös, kun haluat panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
 

Valmennuksissamme

 • syvennetään ymmärrystä omista kehittämiskohteista, vahvuuksista ja toimintatavoista
 • asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille
 • kehitetään vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja
 • ja vahvistetaan elämänhallintaa ja hyvinvointia myös työpaikan ulkopuolella.

 

Työntekijälle tuloksena on

 • itsetuntemuksen ja -varmuuden lisääntyminen
 • henkilökohtaiset kasvu- ja kehittymissuunnitelmat
 • työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kasvu
 • ja kokonaisvaltaisesti parempi elämänhallinta ja sen myötä hyvinvointi.
 

Organisaatiolle tuloksena on

 • tehokkaampi ajankäyttö
 • turhan työn väheneminen
 • ja tuloksellisempi työote sekä yksilöillä että koko tiimillä.

 

Tilaustyö toiveiden mukaan

Valmennustemme sisältö, kesto ja tapaamismäärät yksilöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisiksi, työyhteisön ja yksilöiden tarpeiden pohjalta.

Itsensä johtamisen valmennuksia toteutetaan yksilö-, pienryhmä- ja työyhteisövalmennuksina.

 

Välineet ja mittarit

Valmennuksissa hyödynnämme erinomaisiksi todettuja työkaluja ja ohjelmistoja

InBody -kehonkoostumus­mittaus
eNPS-tutkimus
Itsensä johtaminen -itsearvio
Testipäivät
SelfLeader-verkkovalmennus
Ennakko-, väli- ja seurantatehtävät

”Hälsan valmennus tarjosi minulle arvokasta tukea itsensä johtamiseen päivittäisissä tekemisissäni. Oman työn tavoitteiden kirkastaminen ja parempi ajanhallinta ovat auttaneet minua työn, vapaa-ajan ja levon tasapainon löytämiseen ja siten tehostaneet työskentelyäni merkittävästi.”

Ota yhteyttä

Valmennustemme sisältö ja kesto yksilöidään aina organisaation toiveiden mukaisiksi.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja otetaan seuraavat askeleet kohti parempaa itsetuntemusta ja ihmisläheisempää organisaatiokulttuuria.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.