• Holistiskt människosyn säkerställer team medlemmarnas välbefinnande.
  • Ett välmående team är produktiv och effektivt.
  • Olikheter i arbetsgemenskapet ger konkurensfördel

Webinarens sakkunniga

Tommy Hellsten

 

Laura Toivainen