Intelligent ledarskap

Organisationsutveckling samt chefs-, ledningsgrupps- och strategicoaching för långvariga resultat.

Be om en effert

Perspektiv på ledarskap

På våra inkluderande utbildningar förtydligar vi det gemensamma målet som är betydelsefullt för hela personalen och utvecklar verksamhetskulturen på arbetsplatsen på ett övergripande sätt, inom allt från chefsarbetet till ledningsgruppens arbete. Våra utbildningar är lösningen när du vill säkerställa att man inom din organisation kan uppfylla förväntningarna på ledningen av människorna.

 

Våra utbildningar

  • utvecklar färdigheterna i och motivationen för ett gott nutida ledarskap på alla nivåer i organisationen
  • är genuint praktiska – vi tränar bland annat på konkreta ledarskapssituationer i vardagen
  • fungerar även som ett verktyg för att göra ledarskapspraxis mer enhetliga.
 

Utbildningarna resulterar i

  • en konkret utvecklingsplan och verktyg för uppföljning av framstegen och effektiviteten
  • en övergripande syn på ditt eget chefsarbete: på hur du kan växa i rollen, växelverka, klara av utmaningar samt leda olika slags människor och välbefinnandet
  • målinriktade utgångspunkter för din utveckling i arbetet, för en stark och positiv arbetsplatskultur samt för uppbyggande av ett framgångsrikt team.
 

Beställningsarbete efter önskemål

Innehållet i våra utbildningar, längden på dem och antalet träffar skräddarsys alltid efter kundens önskemål, utifrån arbetsplatsens och individernas behov. Längden på ett utbildningstillfälle är 1–6 timmar.

Utbildningarna skräddarsys för enskilda personer, grupper eller arbetslag

Verktyg och mätare

På utbildningarna använder vi oss av verktyg och bedömningar som konstaterats vara tillförlitliga.

Intelligent-sjalvledarskap- enkanten
Personlighetsanalys (till exemplel. WorkPlaceBig5, Disc)
Helhetsanalys av ledningsgruppens funktion
För-, Mellan- och uppföjningsuppgifter
Självutvärdering av ledarskapet
360 utvärdering av ledarskapet
Firstbeat Livsstilsanalys
InBody -mätning av kroppens sammansättning
Personal NPS

”Det bästa resultatet av chefscoachingarna har varit det öppna samspelet, som i sin tur resulterat i ett ökat förtroende mellan cheferna. Det interaktiva och funktionella pedagogiska greppet på chefscoachingarna har erbjudit varje chef ett lämpligt sätt att växa och utvecklas på. Utbildningen gav bra förutsättningar för självledarskap och för att göra ledarskapspraxis för de närmaste cheferna mer enhetligt. Att infallsvinkeln för utbildningen var självledarskap var mycket omtyckt.”

Ta kontakt

Innehållet och utsträckningen av våra program skräddarsys alltid enligt kundens önskan. Ta kontakt, vi kartlägger utgångsläget och tillsammans tar vi följande steg i utvecklingen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.