Vår historia

Hälsa talar med ungdomlig frenesi och erfarenhetens djupa röst.

Läs mera

Vår historia

De tre bröderna Karjula har ända sedan barnsben förenats av ett djupt intresse för människan. I det stora utbudet av karriärmöjligheter blev Henri intresserad av hälsovetenskaper, Janne fördjupade sig i handelsvetenskaper och Lari började läsa medicin. Helt olika branscher, men med samma planer i sikte: att sprida det goda vidare med hjälp av sin egen expertis och sitt eget exempel.

Trion slog ihop sina kunskaper och gjorde drömmen till verklighet: år 2015 grundades Hälsa för att boosta kulturen i arbetslivet till stöd för individens övergripande välbefinnande. Grunden till allt är en förståelse för att de anställda inte är objekt eller produktionsmedel som kan mätas med måttstock.

Även i det digitala tidevarvet består de mest framgångsrika arbetslagen av individer som är fulladdade med energi, vilket gör att vardagen löper smidigt. De förändringar som deras energi och motivation ger upphov till stimulerar teamen till bästa möjliga resultat. Redan Hälsas första år visar att det förtroende som uppnås genom mänskliga möten och öppenhet är nyckeln till genuin utveckling, som i sin tur genererar resultat.

Pertec kommer med

Pentti Sydänmaanlakka hade under ett par decennier skapat sig en karriär som personalchef på stora företag – Nokia, Kone, Siemens och Nixford. I mitten av 90-talet utmanade Pentti sig själv: jag uppmuntrar andra till ständig utveckling, men följer jag mitt eget råd? Det blev dags att främja utvecklingen av individer, team och organisationer i större skala. Pentti grundade Pertec Consulting Oy.

Företagets värden bottnade tydligt i humanismen. Pertec ville utveckla smarta organisationer som kombinerar effektivitet och utveckling med välbefinnande. Så småningom växte expertteamet kring bättre ledarskapsmetoder och prestationsteknologier.

Mycket hinner hända på drygt tjugo år: Referensramar, processer och verktyg för smart ledarskap utvecklas systematiskt. Pentti forskar och publicerar flera böcker, teamet växer och fokus för verksamheten läggs på konsultation och coaching av företagens högsta ledning.

År 2019 upptäcker företagarna på Pertec och Hälsa att det finns möjligheter för en sammanslagning. Hälsas kompetens inom arbetshälsa, ungdomliga frenesi och energi möter den långa erfarenheten, vetenskapliga bakgrunden och de innovativa lösningarna som Pertecs team bidrar med. Företagen går samman, och efter det kan Hälsa coacha individer och organisationer till att nå toppform på ett ännu mer övergripande och effektivt sätt.