Teamcoaching

Målinriktad utveckling av växelverkan, förtroendet och rollerna på arbetsplatsen.

Be om en effert

Ivrigt mot gemensamma mål

Våra teamcoachingar förbättrar förtroendet och växelverkan på arbetsplatsen samt hjälper individerna att nå sin fulla potential. Våra utbildningar är lösningen när du vill ta teamens arbete till en ny nivå och utveckla arbetsgemenskapen till stöd för dina anställdas övergripande välbefinnande.

 

På våra utbildningar

  • förtydligar vi de viktigaste målen för teamet eller hela arbetsplatsen samt schemalägger uppföljningen av verksamheten
  • utarbetar vi individuella utvecklingsplaner som en del av arbetslaget
  • utrustar vi organisationen med praktiska verktyg för att den ska uppnå bästa möjliga resultat.
 

Utbildningarna resulterar i

  • välmående, effektiva och engagerade anställda
  • framgångsrika team
  • ett magiskt lyft för samarbetet.
 

Beställningsarbete efter önskemål

Innehållet i våra utbildningar, längden på dem och antalet träffar skräddarsys alltid efter kundens önskemål, utifrån arbetsplatsens och individernas behov. Längden på ett utbildningstillfälle är 1–6 timmar.

 

Verktyg och mätare

På utbildningarna använder vi oss av verktyg och bedömningar som konstaterats vara tillförlitliga.

 

Firstbeat Livsstilsanalys
InBody -mätning av kroppens sammansättning
Personal NPS
Intelligent organisation
Intelligent organisation
Heljetsanalys av teamens funktion
Intelligent-sjalvledarskap- enkanten
För-, Mellan- och uppföjningsuppgifter
Testdagar
SelfLeader-online coaching

”Hälsas program för välbefinnande förbättrade avsevärt våra anställdas välbefinnande och vår teamkultur. De individuella utbildningarna och verkstäderna på arbetsenhetsnivå hjälpte till att förankra förändringarna i den dagliga verksamheten. I programmet utvecklades bland annat responskulturen, mötespraxis och nyckelpersonernas roller. Växelverkan mellan de anställda har ökat och arbetsklimatet förbättrats.”

Ta kontakt

Innehållet och utsträckningen av våra program skräddarsys alltid enligt kundens önskan. Ta kontakt, vi kartlägger utgångsläget och tillsammans tar vi följande steg i utvecklingen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.