Självledarskap

Skapa framgångar, motivation och resultat genom att satsa på arbetshälsa

Be om en effert

Från stress till effektivitet

På våra utbildningar utvecklar vi personalens tidsanvändning och växelverkan samt andra delområden inom självledarskap. Våra utbildningar är lösningen även när du vill satsa på personalens välbefinnande samt motivation och livsglädje i arbetet.
 

På våra utbildningar

 • får deltagarna en fördjupad förståelse för sina egna utvecklingsområden, styrkor och handlingssätt
 • ställer deltagarna upp individuella mål både för sitt arbete och sitt välbefinnande
 • utvecklar deltagarna sina sociala färdigheter och sin prioriteringsförmåga
 • förbättrar deltagarna sin livshantering och sitt välbefinnande även utanför arbetsplatsen
 

Resultaten för den anställda är

 • ökad självkännedom och -säkerhet
 • individuella utvecklingsplaner
 • ökad motivation och känsla av meningsfullhet i arbetet
 • bättre livshantering på ett övergripande plan och genom det ökat välbefinnande.
 

Resultaten för organisationen är

 • effektivare tidsanvändning
 • mindre onödigt arbete
 • produktivare arbetssätt på både individ- och teamnivå.
 

Beställningsarbete efter önskemål

Innehållet i våra utbildningar, längden på dem och antalet träffar skräddarsys alltid efter kundens önskemål, utifrån arbetsplatsens och individernas behov. Längden på ett utbildningstillfälle är 1–6 timmar.

Utbildningarna skräddarsys för enskilda personer, grupper eller arbetslag.

Verktyg och mätare

På utbildningarna använder vi oss av verktyg och bedömningar som konstaterats vara tillförlitliga.

Firstbeat Livsstilsanalys
InBody -mätning av kroppens sammansättning
Personal NPS
Intelligent-sjalvledarskap- enkanten
Testdagar
SelfLeader-online coaching
För-, Mellan- och uppföjningsuppgifter

”Hälsas utbildning gav mig värdefullt stöd för självledarskap i mitt dagliga arbete. Tydligare mål för mitt arbete och bättre tidshantering har hjälpt mig att hitta en balans mellan arbete, fritid och vila samt på så sätt gjort mig betydligt mer effektiv i arbetet.”

Ota yhteyttä

Valmennustemme sisältö ja kesto yksilöidään aina organisaation toiveiden mukaisiksi.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja otetaan seuraavat askeleet kohti parempaa itsetuntemusta ja ihmisläheisempää organisaatiokulttuuria.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.