Case Värväämö Oy: ”Väldigt enkelt och smidigt”

Värväämö är en mötesplats för anställda och arbetsgivare inom byggbranschen där man på ett avslappnat sätt kan prata igenom jobbrelaterade saker. Företaget håller på att i rask takt utveckla arbetsförmedlingen inom byggbranschen i en mänskligare riktning.

I intervjun, Hanna Rauhala, HR, Värväämö Oy

Utgångsläge

– Vi hade många nya chefer, och det fanns egentligen ingen enhetlig linje. Vi behövde verktyg för att ingripa främst i underprestation och ledningen av teamen. Vi behövde även göra vårt nya chefsteam mer enhetligt och få cheferna att bättre dela erfarenheter med varandra.

Varför bestämde ni er för Hälsas coaching?

– Målmedveten kontakt, sakkunnig service och lyhördhet för kundens behov.

Vad gjorde vi?

Utvärdering av ledarskapet som inledning och avslutning, en Firstbeat Livsstilsanalys, analysen Luontaiset TaipumuksetTM (naturliga tendenser), fyra grupputbildningar och en styrgrupp.

Teman för utbildningarna:

  • chefens roll i förändringar och coachande ledarskap
  • förtroendefullt ledarskap
  • självledarskap och återhämtning
  • självkännedom och ledning av olika slags människor.

Vad är den största nyttan som coachingen gett?

– Alla som deltog i utbildningarna kände att de fick konkret hjälp för sitt eget arbete, vilket var vår högsta prioritet. Att genomföra processen från början till slut gick mycket enkelt och smidigt ur beställarens synvinkel. Det viktiga var att det ger ett konkret resultat och att man inte gör upp för stora visioner som man inte kan förankra i praktiken.

Hur genomfördes coachingen ur din synvinkel som beställare?

– Man lyssnade på oss och skräddarsydde utbildningen så att den var till verklig nytta för oss. Man var beredd att ändra och anpassa vid behov.