Case Oy Herrfors Ab: ”Attityd och ett energiskt grepp i all verksamhet”

Ett litet, företagsamt, traditionellt och tvåspråkigt elbolag från Jakobstad som älskar sin omgivning och har energi så det räcker till halva Finland.

I intervjun, Jan-Erik Höglund, personalchef, Oy Herrfors Ab

Utgångsläge

– Herrfors hade en period av snabb tillväxt bakom sig, eftersom omsättningen hade ökat med uppskattningsvis 250 procent på cirka 15 år. Personalmängden hade mer än fördubblats. I samband med det senaste företagsförvärvet slogs två starka företagskulturer ihop. Man hade tidigare inte ordnat några chefsutbildningar på företaget, så det fanns ett behov av utbildningen. Det fanns ingen enhetlig linje för ledarskapet mellan de olika verksamhetsställena. Samtidigt hade vi även många nya chefer med liten eller ingen erfarenhet alls av chefsarbete. Vi behövde även stora ramar och gemensamma spelregler.

Varför bestämde ni er för Hälsas coaching?

– Ett genuint intresse för vårt företag samt en vilja att sätta sig in i vår situation och våra mål för framtiden. Men framför allt attityden och ett energiskt grepp i all verksamhet. Även förhållandet mellan pris och kvalitet var rätt. Jag har beställt chefsutbildningar, där priserna rört sig i helt andra sfärer.

Vad gjorde vi?

 • Inledande kartläggning, fyra grupputbildningar och två individuella utbildningar samt analysen Luontaiset TaipumuksetTM.
 • Teman för utbildningarna:
  • självledarskap och tidshantering
  • chefens sociala färdigheter
  • ledning av olika slags människor
  • chefen som ledare för förändring
  • analysen Luontaiset TaipumuksetTM.

Vad är den största nyttan som coachingen gett?

– De nya cheferna fick bra verktyg för det dagliga ledarskapet, och vi tog de första stegen mot ett enhetligt ledarskap på Herrfors. Som en konkret fortsättning på detta, möten för cheferna, vilka nu har ordnats sex gånger inom cirka ett år. För många av cheferna gav de individuella sparringarna även insikter och konkreta välbefinnande- och/eller utvecklingsplaner.

Hur genomfördes coachingen ur din synvinkel som beställare?

– På ett bra sätt. Alla praktiska arrangemang fungerade väl på alla sätt.

Respons från deltagarna

”Utbildningen fick mig att fundera över mitt eget beteende och min egen ledarskapsstil. Kombinationen av grupputbildningar och individuella utbildningar fungerade bra!”

”Analysen Luontaiset Taipumukset var bäst! Jag var utanför min bekvämlighetszon och det var bra.”