Marko Rinkinen, Peab: ”Övergripande och mångsidig nytta”

Marko Rinkinen, regionchef, Peab

Utgångsläge

– Behovet av coaching uppkom när en av enheterna fick en ny chef, vilket grundade sig på långsiktig planering för en efterföljare. Med utbildningen ville vi säkerställa ett lyckat chefsbyte på såväl individ- som enhetsnivå.

Varför bestämde ni er för Hälsas coaching?

– Den blivande enhetschefen gjorde en omfattande kartläggning och föreslog Juha Martikainen på Hälsa som coach. Valet baserade sig på utbildningspaketet som helhet, referenserna och slutligen coachens personliga bakgrund.

Vad är den största nyttan som coachingen gett?

– Övergripande och mångsidig nytta. Som inledning genomfördes ett mångsidigt och bra testpaket: Personlighetstestet Big Five fördjupade resultatet av DISC-analysen när det gäller självkännedom, och genom en 360-graders utvärdering förtydligades utvecklingsområdena och styrkorna. Firstbeat gav faktorer som påverkar återhämtningen och stresshanteringen i form av fakta och siffror.

Först ställde vi upp tre viktiga mål. Tillsammans med coachen bearbetades dessa, vilket gav bra resultat. När det gäller återhämning och stress hittade vi lösningar, fick en bra bild av helheten och kunde under utbildningen konstatera att grunden till allt är god sömn och återhämtning.