Juha Hynynen

Tekniikan tohtori
Esimiesvalmentaja

”Älykäs johtaminen on onnistumisen mahdollistamista ja sen johtamista.”

Minulla on pitkä kokemus ihmisten johtamisesta sekä johtoryhmien jäsenyyksistä asiantuntijaorganisaatioissa. Valmennuksissa pyrin sisäistämään osallistujien ja valmennettavan ryhmän lähtökohdat toiminnan kehittämiseen ja sitouttamaan osallistujat muutokseen kuljettamalla keskustelua valittujen teemojen puitteissa.

Valmennustyylini on kuunteleva, analyyttinen ja tilanteen mukaan etenevä. Itselleni on erityisen motivoivaa, kun valmennusten tuloksena ryhmät pystyvät yhdessä määrittelemään hyvän johtamisen pelisäännöt itselleen merkityksellisellä, ymmärrettävällä ja innostavalla tavalla.

Valmennuskielet: suomi, englanti

Sosiaalinen media