Aleksi Hintsala 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalipsykologia
Account Manager 

“Intohimonani on auttaa  työyhteisöjä kukoistamaan.” 

 Lähestyn työyhteisöjen toimintaa vuorovaikutuksen ja odotusten kohtaamisen näkökulmasta. Esitän toimivan työelämän merkittäväksi ratkaisuksi inhimillisiä ja kehitettävissä olevia työyhteisötaitoja. 

Olen vakuuttunut siitä, miten ihmisyyden ja inhimillisyyden avainsanat toimivat myös työelämässä. Kunnioittava ja ymmärtämään pyrkivä kuuntelu, kertominen ja kohtaaminen lisäävät ymmärrystä ja luottamusta – ja niiden aitoudella, avoimuudella ja niihin käytetyllä ajalla on väliä.  

Ihmisen sisään kätkeytyy tarpeita. Tämän päivän työelämässä tarpeet ovat yhä enemmän yksilöllisiä. Tarpeet heijastuvat samalla odotuksina muita työyhteisön jäseniä kohtaan. Kuinka voisimme saada omat ja toistemme tarpeet, odotukset ja toiveet kohtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla 

Erityisen merkityksellistä on se, kuinka tunnemme toisemme, mutta lisäksi myös itsemme. Mitä paremmin suoriudumme toisiimme kohdistuvista velvoitteista, sitä paremmin kukoistamme.