Jari Karjalainen

Johdon valmentaja, sertifioitu business coach

Minulla on yli 30 vuoden kokemus esihenkilönä ja johtajana, joista 20 vuotta suuren yrityksen johtoryhmässä. Olen toiminut yksikön päällikkönä, toimiala-, henkilöstö- ja kehitysjohtajana – työskennellen arjessa lähellä työryhmiä sekä ihmisiä auttaen heitä onnistumaan tehtävässään.

Minua pidetään innostavana ja vuorovaikutuksellisena. Vaikuttavan valmennukseni ilmapiiri on rento, johon kuuluu huumori. Arvostan jokaista osallistujaa – matkalaista – omana persoonanaan.

Olen kiinnostunut ihmisistä ja haluan heille hyvää. Olisikin mielenkiintoista paneutua juuri Teidän organisaationne kehittämiseen!

Videoesittely

MIKSI VALMENNUSTA?

Toiveikas, entistäkin parempi tulevaisuus – kiinnostaako? Voisiko Teillä olla vielä hyödyntämätöntä potentiaalia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin suhteen? Olisiko mahdollista lisätä organisaationne asiakas- ja henkilöstövetovoimaisuutta? Tuottaisitteko Te enemmän elinvoimaisuutta myös ympäristönne sidosryhmille?

Työn tekemisen tavoite on tietenkin saada tehtävä tehdyksi. Siihen liittyy rationaalinen operatiivinen johtaminen prosesseineen, ohjeineen, ”työkaluineen” ja hallinnointineen. Nykyajan monimuotoisessa sekä nopeassa muuttuvassa maailmassa pelkästään ne eivät riitä.

Johtamisen tehtävä on yksinkertaistaa monimutkaisuutta ja auttaa siten henkilöstöä onnistumaan tavoitteissaan. Se onnistuu yhteisen ajattelun avulla. Organisaatioissa on mahdollisuus kehittyvään vuorovaikutukseen ja ajatteluun, jotta syntyy parempia tekoja.

Tämän päivän ja tulevaisuuden onnistujat ovat organisaatiokulttuurin johtamisen osaajia ja sen kehittäjiä. Tavoitteena on onnistuva organisaatio, menestyvä yritys, voittava joukkue tai joku muu vastaava kuvaus.

Kyseessä iso kokonaisuus, joissa yksilöillä – ihmisillä – on tietenkin ratkaiseva rooli. Valmennuksen avulla muodostuu tarve matkalle, jossa ymmärretään organisaatiokohtainen oma menestyksen viitekehys. Se on valmennuksen punainen lanka, jota kautta toteutetaan ihmisläheistä kulttuuria. Kuinka se tehdään?

VALMENNUKSEN PUNAINEN LANKA 

Organisaatiokulttuuri- miten sitä siis johdetaan? Jotta hahmottaminen onnistuu, niin tarvitaan viitekehys, jonka tarkoituksena on kuvata keskeiset tekijät ja niiden väliset suhteet. Viitekehyksen sisällön luominen on organisaation sisäistä vuorovaikutusta, jatkuvaa päättelyä ja asiayhteyksien oivaltamista. Kyseessä on  yhteisen ajattelun johtaminen. Se on matka vetovoimaisuuteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin!

Valmennuskokonaisuus sisältää; Olemassaolon tarkoituksen, arvot, vision, liiketoimintakonseptin, kilpailukyvyn- ja edut, johtajuuskäsityksen, tuloskortin, strategian, oppimisen ja osaamisen, motivaation, tunteet ja vuorovaikutuksen. Näiden sisältö konkretisoidaan ja yksilöidään valmennuksessa. Tavoite on synnyttää innostus ja oivaltaa tekemisen sisältö sekä auttaa toteutuksessa. Valmennusta toteutetaan joko kokonaisuutta käsitellen tai johonkin osatekijään paneutuen.

Valmennuksen hyöty konkretisoituu arjessa! Tärkeintä onkin, että valmennuksessa on koko ajan mukana organisaation perustekeminen – työ tekijöineen.

Matkan tekee organisaatio itse valmentajan toimiessa ”matkaoppaana”. Onnistumisen tärkein edellytys on hyvinvoivat ihmiset – onnistunut matka lisää heidän hyvinvointiaan entisestään. Valmennuksessa voidaan käyttää mm. coachingia ja mentorointia. Lisäksi Hälsan monipuoliset arviointimenetelmät ja kyvykkäät valmentajakollegat auttavat tarvittaessa matkan eri vaiheissa.