JANNE NIEMINEN

Esimiesvalmentaja

Työelämätaitojen sekä johtamisen valmentaja, jolla on laaja kokemus valmennustyön lisäksi liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta, rekrytoinnista ja yrittäjyydestä. Työskentelen tällä hetkellä yksilöiden ja ryhmien kanssa muun muassa henkilökohtaisen kasvun, itsensä kehittämisen ja -johtamisen, urakehityksen, johtamistaitojen, sekä outplacementin saralla.

Valmentajana etsin aina sopivimpia lähestymistapoja asiakkaitteni sekä tiimien yksilöllisiin tarpeisiin. Käytän erilaisia työkaluja ja menetelmiä, mutta tärkeintä on, että asiakkaani tuntevat itsensä arvostetuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi, sekä oppivat mahdollisimman paljon itsestään. 

Olen saanut palautetta kyvystäni kuunnella asiakkaitani “juuria myöten” sekä taidosta luoda turvallinen ympäristö, jossa asiakkaat voivat ilmaista itseään vapaasti. Keskeisimpinä vahvuuksinani näen luovuuden uusien haasteiden edessä, uteliaisuuden, empaattisuuden, sekä kyvyn ja halun jatkuvasti uudistua ja auttaa uudistumaan. Kokonaiskuvassa haluan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että työelämästä tulee entistä inhimillisempää ja ympäristöään kunnioittavampaa.

Asiantuntijuusalueet: business coaching, executive coaching, uravalmennus, HR-konsultointi, hyvinvointi, kykyjen hankinta, headhunting, liiketoiminnan kehittäminen, johtajuuden kehittäminen, johtajien suorahaku, yrittäjyys.