Miika Jokitalo

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalipsykologia
Key Account Manager

”Työyhteisöjen ja yksilöiden vahvuudet esille keskustelukulttuuria edistämällä”

Minun visioni hyvästä työyhteisöstä on omien vahvuuksiensa kautta toimiva joukko yksilöitä, jotka työskentelevät hyvässä dialogissa yhteisten päämäärien eteen.

Työyhteisön sisäisellä yhteistyöllä ja avoimella keskustelukulttuurilla on suuri merkitys myös yksilöiden hyvinvointiin. Keskustelevan työyhteisökulttuurin luominen vaatii sitoutumista ja halua luoda parempaa työyhteisöä. Hyvässä keskustelukulttuurissa yhdistyy positiivisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, kannustaminen, rohkaisu ja myös vaikeista asioista puhuminen.

Avoin ja keskusteleva työyhteisö tarjoaa työntekijöille turvallisen ympäristön, jossa on mukava työskennellä. Tämän lisäksi se motivoi ja sitouttaa työntekijöitä. Motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät ovat tuottavia ja kaiken lisäksi vievät hyvän työyhteisön sanomaa eteenpäin. Keskustelevan työyhteisökulttuurin luominen vahvistaa niin yksilöitä kuin työyhteisöjä.